DOMEX-BUD DEVELOPMENTJózefa Supinskiego 1
52-317 Wrocław
POLSKA

phone: +48 71 3394055

e-mail: [email protected]
www: www.domex-bud.pl