KRYNICKI RECYKLING


Podstawową działalnością Krynicki Recykling SA jest sprzedaż uzdatnionej stłuczki szkła opakowaniowego jednobarwnego, w tym bezbarwnego (białego), brunatnego (brązowego) i zielonego oraz stłuczki szkła opakowaniowego mieszanego. Prócz tego spółka zajmuje się sprzedażą Dokumentów Potwierdzających Recykling.