ELKOP


Spółka wykonuje usługi elektromontażowe o szerokim zakresie, polegającym na wykonawstwie robót budowlano-montażowych branży elektrycznej na budowach i obiektach mieszczących się poza siedzibą firmy.