FAM


Grupa FAM prowadzi działalność operacyjną w segmentach: odlewniczym, cynkowniczym, tkanin technicznych i konstrukcji modułowych. Strategia zakłada dalszy rozwój na drodze przejęć.