WASKO


WASKO SA świadczy kompleksowe usługi informatyczne, integracyjne i serwisowe na rzecz średnich i dużych przedsiębiorstw, jak również instytucji, w tym operatorów telekomunikacyjnych, przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych, instytucji finansowych oraz jednostek administracji publicznej. WASKO SA jest także dostawcą sprzętu komputerowego oraz świadczy usługi związane z wdrażaniem, utrzymaniem i ekspoloatacją systemów informatycznych.