FERRUM


Spólka jest krajowym liderem w produkcji rur do przesyłu mediów, zajmuje się też izolacją zewnętrzną i wewnętrzną rur. Spółka zależna produkuje konstrukcje metalowe.