MegaSkłodowskiej-Curie 14
Bydgoszcz
Polska

phone: +48 52 341 53 08

e-mail: [email protected]
www: www.mega.bydgoszcz.pl